Diller

Önemli Duyuru

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) uygulama kararı gereği, 2019-2020 Bahar yarıyılı tüm dersler uzaktan eğitim olarak yapılmaktadır. Derslere devam zorunlu olmakla birlikte bazı öğrencilerin derslere devam etmediği görülmektedir. Deslere Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim (FUZEM) sistemi içerisinde, https://lms.firat.edu.tr/ linkine girerek takip etmeniz gerekmektedir. Ara sınavlar ise, http://www.firat.edu.tr/documents/uzaktan-egitim-ve-sinavlarinin-uygulama-esaslarina-dair-duyuru.pdf linkinde verilen üniversitemizin uzaktan eğitim ve sınavların uygulama esasına göre gerçekleştirilecek olup, ders, ödev ve sınavları kendi sisteminiz üzerinden takip etmeniz gerekmektedir.

Türkçe