Diller

Komisyonlar

BÖLÜM KALİTE KOMİSYONU

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Saadettin TONBUL
Telefon : +90 424-2370000/ 3538
E-Posta : stonbul@firat.edu.tr
     
Bölüm Başkan Yardımcısı : Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ
Telefon : +90 424-2370000-3518
E-Posta : shayli@firat.edu.tr
     
Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. M. Taner ŞENGÜN
Telefon   +90 424-2370000-3714
E-Posta   mtsengun@firat.edu.tr
     
Arş. Gör. Dr. : Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞIKOĞLU
Telefon : +90 424-2370000-3705
E-Posta : emrahskoglu@firat.edu.tr
     
Arş. Gör. Dr. : Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet CANPOLAT
Telefon : +90 424-2370000-3516
E-Posta : facanpolat@firat.edu.tr

 

Türkçe