Diller

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Fiziki, Beşeri, Türkiye ve Bölgesel Coğrafya olmak üzere 4 anabilim dalı olan bölümümüzde 2009-2010 öğretim yılından bu yana bölümümüzde ikili öğretim yapılmaktadır. Lisans programına I. Öğretimden 85 öğrenci, II. Öğretimden 85 öğrenci olmak üzere toplamda 170 öğrenci alınmaktadır. Mevcut durumda 711 Lisans öğrencisi, 39 Yüksek Lisans Öğrencisi ve 18 Doktora Öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir.

Bölümde 1. ve 2. Sınıf öğrencileri için her yıl bahar döneminde arazi çalışması yapılmakta, bu çalışmalarla bölge ve yöre hakkında bizzat gözlem yapma fırsatını bulup, mekan incelemesinin nasıl yapıldığını ve arazi çalışmalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmektedirler.  3.sınıfta ders olarak verilen arazi uygulamalarında ise öğrenciler 4 gün boyunca arazi çalışması yapmaktadırlar. Bu arazi çalışmalarıyla, Bitirme Tezi hazırlarken yapacakları arazi çalışmalarına hazır hale gelmektedirler. Son sınıf öğrencileri ise danışmanlarıyla birlikte seçtikleri bir konu üzerinde 1 dönemi hazırlık olmak üzere toplamda 3 dönemde bitirme ödevi hazırlamakta ve bunu ilgili anabilim dalı hocalarına sunmaktadırlar.

Kartografya, Harita bilgisi, Beşeri Coğrafya’da Haritalama, Jeomorfolojik Haritalama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri dersleri ile bölüm öğrencileri kartografik becerilerini geliştirmekte ve incelenecek bir mekan hakkında doğal ve beşeri unsurları rahatlıkla haritalayabilecek teorik ve pratik dersleri almaktadırlar.

Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümünde, 2 anfi ve 3 derslik ile CBS Laboratuvarı, Taşlar Laboratuvarı, Bölüm Kütüphanesi ve Seminer Salonu mevcuttur. 

Bölümdeki teorik derslerde de Öğretim Üyelerimiz tarafından uygulamaya-pratiğe yönelik çeşitli açıklamalar ve örneklemelerle uygulamalı bir bilim dalı olan Coğrafya’nın mantığına uygun bir öğretim metodu benimsenmiştir.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, çalışmalarını ve akademik gelişimlerini bölümde öğretime başladıkları dönemde belirlenen Danışman Öğretim Üyesi ile beraber, bölümün diğer Öğretim Üyelerinin yardımı ve desteğinde yürütmektedirler.

Bölümümüzde geçmişte görev almış Öğretim Üyeleri, günümüzde farklı üniversitelerin Coğrafya Bölümlerinde görev yapmaya devam etmektedirler. Ayrıca bölümümüz, Yüksek Lisans ve Doktora programı ile çeşitli üniversitelerin Akademisyen ihtiyacını karşılamada önemli ve yetkin bir role sahiptir.

Tarihçesi

1975 yılında Üniversite’nin kurulması ile beraber Prof. Dr. Erdoğan Akkan’ın bölüm başkanlığında, ilk açılan bölümlerdendir. Ancak bölümün faaliyete geçmesi 1978’de H. Hilmi Karaboran’ın doktor asistan olarak göreve başlamasıyla gerçekleşmiştir. Devam eden süreçte bölüm öğrenci olmaması nedeniyle kapatılmış bölümdeki asistanlar çeşitli bölümlerde görevlendirilmişlerdir. Hilmi Karaboran’ın çaba ve girişimiyle; YÖK yürütme kurulunun 16 Mart 1990 tarihli toplantısında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Coğrafya Bölümü açılmasına karar alınmış ve 1990 - 1991 öğretim yılında 30 öğrenci alınarak bölüm faaliyete geçmiştir. Günümüzde Bölüm, 10 Öğretim Üyesi ve 6 asistan ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyon ve Vizyonu

Coğrafya Bölümü, modern bilim anlayışı, yöntemleri ve teknolojileri kullanarak yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini, bunların birbirleri ile olan ilişkilerini mekânsal dağılımları ile birlikte anlamayı, bu sayede mekânı etkin bir şekilde yöneterek yeryüzü kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre kullanılmasını amaçlar. Bu nedenle bölümün başlıca misyonları: 1- Gelmiş olduğu son noktadaki ilgi alanları, amaçları, yöntemleri, teknolojileri ve araç-gereçleri ile coğrafya bilimini öğrencilere tanıtmak, 2- Öğrencilere karar verme, problem çözme ve disiplinlerarası çalışma yeteneklerini geliştirebilecekleri profesyonel bir öğrenme ortamı sunmak, 3- Coğrafi bilgi ve becerileri gerçek hayat ve güncel sorunlarla irtibatlandırarak sunmak suretiyle bölümün öğretim ve araştırma kalitesini artırmak, 4- Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara coğrafya biliminin bakış açısı ile yaklaşmanın faydalarını ortaya koyarak günümüz dünyasında yaşanan problemlerin çözümünde coğrafyanın ne denli önemli bir bilim olduğunu göstermektir.

Coğrafya Bölümü’nün vizyonu, çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği tüm bakış açısını, donanımı, yöntem ve teknikleri kullanarak sunmakta olduğu eğitimi ile karşılaştığı problemlere profesyonelce yaklaşabilecek sorumluluk duygusuna sahip entelektüel bireyler yetiştirmek ve yerel sorunlar başta olmak üzere coğrafya biliminin ilgi alanına giren konu ve sorunlara yönelik akademik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, çağdaş dünyadaki bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden bir bölüm olmaktır.

Fakülte Önü

Fakülte Bahçesi

Kültür Park

Bölüm Koridoru

Bölüm Başkanlığı Odası

Bölüm Kütüphanesi

Öğretim Üyesi Odası

Sınıf Koridoru

Sınıflar

CBS Laboratuvarı

Lisansüstü Çalışma Odası

Seminer Odası

Taşlar Odası

 

 

Türkçe