Diller

Tezler

 

Sıra

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü 

1 19207 SELÇUK HAYLİ 1990 Cip ve Poyraz köylerinde (Elazığ) nüfus, yerleşme ve ziraat Yüksek Lisans
2 19223 AYDOĞAN MEŞELİ 1990 Çermik ve yakın çevresi (Bir mevzii coğrafya araştırması) Yüksek Lisans
3 19211 HALİL GÜNEK 1990 Uluova'nın uygulamalı hidrografyası Yüksek Lisans
4 19221 CERCİS İKİEL 1990 Yeşilyurt'ta (Malatya) elsanatları endüstrileşme ve ticaret Yüksek Lisans
5 420798 AYŞE ÇAĞLIYAN 1994 Kale Ovası (Malatya) ve Çevresinin Mevzii Coğrafyası Yüksek Lisans
6 378926 MEHMET ALİ ÖZDEMİR 1994 Örmeli çayı havzasının genel ve uygulamalı jeoformolojisi Doktora
7 378908 HANDAN ÇAĞLAYAN 1994 Mastar Dağı kuzey etekleri mevzii coğrafyası Yüksek Lisans
8 378885 CAHİT İSKENDER 1994 Ağın Arapgir çevresinin jeoformolojisi Yüksek Lisans
9 162119 HALİL GÜNEK 1995 Darende Ovası ve Gürün çevresinin fiziki coğrafyası Doktora
10 43886 SELÇUK HAYLİ 1995 Erzincan Ovası'nın beşeri ve iktisadi coğrafyası Doktora
11 52452 ERDAL KARAKAŞ 1996 Merkezi fonksiyonları açısından Ağın-Arapgir ve Kemaliye ilçeleri Doktora
12 63927 ZEKİ BOYRAZ 1997 Hekimhanın kuruluşu gelişmesi ve fonksiyonları Yüksek Lisans
13 63944 FULYA GÜLBAY 1997 Elazığ'ın turizm potansiyeli ve ilde rekreasyonel faaliyetler Yüksek Lisans
14 63918 İLHAN OĞUZ AKDEMİR 1997 Muratçık (Aşvan) Ovası ve yakın çevresinin beşeri ve iktisadi coğrafyası Yüksek Lisans
15 87639 SABRİ KARADOĞAN 1999 Kuruluş yeri açısından Malatya şehri ve yakın çevresinin jeomorfolojisi Yüksek Lisans
16 98951 VEYSEL KUŞÇU 2000 Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi üzerine bir deneme Yüksek Lisans
17 98955 MURAT SUNKAR 2000 Çelikhan Ovası (Adıyaman) ve yakın çevresinin jeomorfolojisi Yüksek Lisans
18 108557 İSMAİL EGE 2001 Tufanbeyli havzası ve yakın çevresinin (Adana) jeomorfolojisi Yüksek Lisans
19 108599 FEVZİ KIRIK 2001 Şişman Çayı Havzası ve yakın çevresinin jeomorfolojisi Yüksek Lisans
20 108556 GÜLER ESEN 2001 Pazarcık'ın kuruluşu, gelişimi ve şehirsel fonksiyonları Yüksek Lisans
21 107512 BANU KÖKSEL 2001 Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık Yüksek Lisans
22 107496 ESEN DURMUŞ 2001 Türkiye meyve üretim yörelerinin belirlenmesi konusunda bir deneme Yüksek Lisans
23 107502 SELAHATTİN ÇELİK 2001 Elazığ merkez ilçesinin beşeri ve iktisadi coğrafyası Doktora
24 107486 HULUSİ KARAGEL 2001 Devrek'te nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetler Yüksek Lisans
25 107497 CEVDET CANPOLAT 2001 Sürgü Ovası Kurucaova (Malatya) deprasyonu ve yakın çevresinin jeomorfolojisi Yüksek Lisans
26 108565 BÜLENT ÖZTÜRK 2001 Elazığ ilinde terör nedeniyle gerçekleşen göçlerin kırsal yerleşmelerdeki ekonomik etkileri Yüksek Lisans
27 122052 İBRAHİM KULA 2002 Mollakendi Bucak merkezinin (Elazığ) coğrafi etüdü Yüksek Lisans
28 122060 BEDİR BÜYÜKER 2002 Türkiye'de endüstri bitkileri üretim ve yörelerinin belirlenmesi üzerine bir deneme Yüksek Lisans
29 122061 ARZU TEKİN 2002 Elazığ'da hava kirliliği ve insan sağlığı üzerine etkisi Yüksek Lisans
30 122013 HANDAN ARSLAN 2002 Akçadağ ilçesinin (Malatya) coğrafyası Doktora
31 122018 DÖNDÜ ÜÇEÇAM 2002 Kadirli'nin kuruluşu, gelişmesi ve şehirsel fonksiyonları Yüksek Lisans
32 122024 AYŞE ÇAĞLIYAN 2002 Baskil (Elazığ) ilçesi coğrafyası Doktora
33 122010 NURETTİN ÖZGEN 2002 Kuruluş yeri bakımından Siirt şehri ve yakın çevresinin doğal ortam özellikleri Yüksek Lisans
34 135016 RIFKI SINDIR 2003 Çaldıran Ovası ve çevresinde doğal ortam ile insan arasındaki ilişkiler Doktora
35 137146 ZEKİ BOYRAZ 2003 Gürün ilçesinin (Sıvas) coğrafyası Doktora
36 146360 ÖNDER ÜSTÜNDAĞ 2004 Elazığ ilinin yükselti kuşakları Yüksek Lisans
37 146372 FULYA KERMAN 2004 Alaçatı (Çeşme-İzmir) bucağı köylerinde kırsal potansiyelin belirlenmesi ve planlanması Yüksek Lisans
38 146413 YENER YILDIRIM 2004 Kuruluş yeri bakımından Besni ilçe merkezi (Adıyaman) ve çevresinin jeomorfolojisi Yüksek Lisans
39 146385 İLHAN OĞUZ AKDEMİR 2004 Gölbaşı ilçesi'nin (Adıyaman) beşeri ve iktisadi coğrafyası Doktora
40 160489 SEVAL İŞSEVER 2005 Türkiye'deki il ve ilçe merkezlerinin fonksiyonel özellikleri Yüksek Lisans
41 160486 CELALETTİN DURAN 2005 Hazar gölü havzası arazisi kullanımındaki değişikliklerin belirlenmesi (1956-2004) Yüksek Lisans
42 160457 SABRİ KARADOĞAN 2005 Adıyaman havzasının genel ve uygulamalı jeomorfolojisi Doktora
43 189642 BANU ERGİN YILDIRIM 2006 Hasankeyf ilçe merkezinin beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
44 187107 ERKAN YILDIZ 2006 Ören çay (Elazığ) havzasının beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
45 189629 SELAHATTİN CANPOLAT 2006 Gümüşkavak Mahallesi'nin (Elazığ) tarihi gelişimi ve günümüzdeki fonksiyonları Yüksek Lisans
46 187135 HAMZA ASLAN 2006 Altınkuşak çayının orta ve aşağı çığırı köylerinde nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetler Yüksek Lisans
47 186217 AYNUR ALBAYRAK 2006 Malatya' da dokuma sanayi Yüksek Lisans
48 204966 YUSUF KOÇOĞLU 2006 Mardin ilinin turizm potansiyeli Yüksek Lisans
49 187105 SAVAŞ BADEMCİ 2006 Antalya şehrinin çevre sorunları Yüksek Lisans
50 186202 FATMA BAYINDIR 2006 Malatya ilinde genel arazi kullanımının yükselti kuşaklarına göre değişimi Yüksek Lisans
51 187106 ÖNDER ARSLAN 2006 Battalgazi ilçesinin (Malatya) beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
52 208373 MEHMET DEMİRTAŞ 2007 Doğanşehir ovası ve yakın çevresinde doğal ortam ile insan arasındaki ilişkiler Yüksek Lisans
53 208736 VEDAT AVCI 2007 Bingöl ovası ile karlıova arasında göynük çayı vadisinin jeomorfolojisi Yüksek Lisans
54 204763 BEKİR KARAKOÇ 2007 Uşak'ta tekstil sanayi Yüksek Lisans
55 204963 TANER ŞENGÜN 2007 Harput platosunda doğal ortam-insan ilişkileri ve doğal çevre planlaması Doktora
56 204765 REMZİ HANİLÇİ 2007 Malatya şehrinde gıda sanayii Yüksek Lisans
57 227296 FÜSUN BAĞCI 2008 9. sınıf eski ve yeni coğrafya dersi öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği) Yüksek Lisans
58 221685 VEYSEL KUŞÇU 2008 Samandağ'ın (Hatay) beşeri ve iktisadi coğrafyası Doktora
59 227285 ELA ÜNLÜ 2008 Aşağı Murat-Tunceli dağlık yöresi'nin tarımsal yapısı Yüksek Lisans
60 227280 AHMET MOR 2008 Karakoçan ilçesinin coğrafî etüdü Doktora
61 221686 DÖNDÜ ÜÇEÇAM KARAGEL 2008 Kadirli ilçesi'nin beşeri ve ekonomik coğrafyası Doktora
62 227482 MUZAFFER SİLER 2009 Büyük Çay Havzası'nın (Elazığ batısı) genel ve uygulamalı jeomorfolojisi Yüksek Lisans
63 240122 ESEN DURMUŞ 2009 Ergani ilçesi'nin coğrafyası Doktora
64 227483 NAZİFE ÇOLAK 2009 Eğitim coğrafyası bakımından Doğu Anadolu Bölgesi ilerinde okullaşma oranları (1980-2000) Yüksek Lisans
65 227488 NURSEN AÇIK 2009 Nazımiye ilçe merkezi'nin beşeri ve iktisadi coğrafyası Yüksek Lisans
66 240147 SEVAL ÇELİKBAĞ 2009 Türkiye coğrafya bibliyografyası (1980-2005) Yüksek Lisans
67 285874 CELALETTİN DURAN 2010 Tece deresi-deliçay havzaları (Mersin) arasındaki sahada bitki örtüsünün ekolojik şartları ve değerlendirilmesi Doktora
68 253977 ÜMMİYE HATUN 2010 Malatya Havzası ve çevresinde iklim özelliklerinin meyveciliğe etkisi Yüksek Lisans
69 263633 HULUSİ YILMAZ 2010 Kürk Çayı Havzasının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak erozyon riskinin belirlenmesi Yüksek Lisans
70 289551 EMRAH ŞIKOĞLU 2010 Pertek (Tunceli) ilçe merkezinin coğrafi etüdü Yüksek Lisans
71 253972 BERİKA ÖZDAL 2010 Elazığ Şehri'nin eğitim fonksiyonu Yüksek Lisans
72 263573 TANER KILIÇ 2010 Kentsel mekanların kullanımı ve seyyar satıcılık: Diyarbakır örneği Doktora
73 289548 CEBRAİL ÖZTÜRK 2010 Kızıltepe ilçesi'nin (Mardin) beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
74 253993 RAMAZAN CAN 2010 Fethiye Ovası ve yakın çevresinde doğal ortam-insan ilişkileri Yüksek Lisans
75 253988 FATİH ALTUĞ 2010 Şereflikoçhisar İlçesi'nde nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetler Yüksek Lisans
76 264678 TAYFUN YILMAZ 2010 Adana ilinde pamuk tarımı ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikaları Yüksek Lisans
77 265030 HULUSİ KARAGEL 2010 Türkiye'de idari alanların belirlenmesi ve sorunları: Sumbas örneği Doktora
78 285890 ÖNDER ÜSTÜNDAĞ 2011 Bingöl şehir merkezinin doğal ortam analizi ve fiziksel planlaması Doktora
79 285879 HACER SOLMAZ PAKER 2011 Elazığ'da tatlı su balıkçılığı ve gelişimi Yüksek Lisans
80 296430 MÜRŞİT ŞİRİN 2011 Türkiye'deki ikinci el açık oto pazarları ve Samsun örneği Yüksek Lisans
81 303640 FETHİ AHMET CANPOLAT 2011 Büyükçay havzasının (Elazığ) beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
82 303669 BÜLENT GÜNER 2012 Pütürge ilçesinin (Malatya) beşeri ve ekonomik coğrafyası Doktora
83 314264 ZEYNEL KARATAŞ 2012 Kahta Çayı (Adıyaman) taraçalarının kuvaterner jeomorfolojisi Yüksek Lisans
84 303666 HIDIR ERDOĞAN 2012 Elazığ'da gıda sanayi Yüksek Lisans
85 314269 KEMAL KIRANŞAN 2012 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çöl kaynaklı tozlar ve genel çevresel etkileri Yüksek Lisans
86 327963 HARUN REŞİT BAĞCI 2013 Çöl tozlarının Elazığ Diyarbakır Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde insan ve bitki üzerindeki etkileri Yüksek Lisans
87 354922 YEŞİM KORKMAZ ÖZEN 2013 Türkiye 'de çimento sanayi ve ( Elazığ ilinde Altınova Çimento Fabrikası örneği) Yüksek Lisans
88 327962 ÖMER FARUK İNCİLİ 2013 XIX. yüzyılda Kilis şehri'nin coğrafi özellikleri Yüksek Lisans
89 332033 SAİD HULUSİ MİRZE 2013 Varto havzası (Muş) ve çevresinin jeomorfolojisi Yüksek Lisans
90 344606 ESEN ÇİFTÇİ 2013 Seyfe Gölü havzası'nda(Kırşehir) doğal ortam- yeraltısuyu ilişkisi Yüksek Lisans
91 354928 MAHMUT TEKİK 2013 Batman şehrinin beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
92 344605 MEHMET EMİN YAKUT 2013 Gercüş ilçesinin (Batman) beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
93 354896 GÜLSEN AYHAN 2013 Adıyaman'ın iklimi ve Atatürk Baraj Gölünün Adıyaman'ın iklimin etkisi Yüksek Lisans
94 327970 FATMA ÖNAL 2013 Tut (Adıyaman) ilçesi'nin beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
95 364925 ÖZLEM ÇAKAR 2014 Turhal (Tokat) şehir coğrafyası Doktora
96 360027 HALİL ZORER 2014 Başkale (Van) havzası'nın fiziki coğrafyası Doktora
97 364924 NECMEDDİN EYYÜPKOCA 2014 Gayt Çayı havzası (Bingöl) deprem risk analizi Yüksek Lisans
98 364930 REMZİ HANİLÇİ 2014 Malatya'da sanayinin gelişimi Doktora
99 360033 ZEYNEP YILMAZ 2014 Caro çayı havzası (Palu-Elazığ) beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
100 354901 AŞIR YÜKSEL KAYA 2014 Kentleşmenin coğrafi analizi: Keçiören (Ankara) örneği Yüksek Lisans
101 354919 KAMİL ÇAKILCIOĞLU 2014 Elazığ ilinde bağcılık Yüksek Lisans
102 360032 VEDAT AVCİ 2014 Karlıova havzası ve çevresinin (Bingöl) genel ve uygulamalı jeomorfolojisi Doktora
103 354905 ELİF ÇELİK 2014 Dağlık alanlarda şehirleşme Kocaköy (Diyarbakır) örneği Yüksek Lisans
104 360029 FATMA ESEN 2014 Elbistan havzası'nın fiziki coğrafyası Doktora
105 393557 SUZAN KANCA 2015 Osmancık'ın (Çorum) beşeri ve ekonomik coğrafyası Yüksek Lisans
106 398442 DÜNDAR DAĞLI 2015 Melendiz çayı havzası'nda arazi kullanımı Yüksek Lisans
107 393558 TURGAY ÖZ 2015 Elazığ'ın kent jeomorfolojisi Yüksek Lisans
108 398434 MEHMET SALİH BOSTANCI 2015 Halfeti'in (Şanlıurfa) coğrafi özellikleri Yüksek Lisans
109 398435 DENİZ KEŞKEK 2015 Hozat (Tunceli) ilçe merkezinin beşeri ve iktisadi coğrafyası Yüksek Lisans
110 425616 AHMET UYSAL 2015 Kılıçözü Çayı Aşağı Havzası'nın (Kırşehir) uygulamalı jeomorfolojisi Yüksek Lisans
111 373577 MEHMET EMİN AYDIN 2015 Osmaniye'de sanayi Yüksek Lisans
112 425605 EMRAH TÜRKOĞLU 2015 Türkiye'deki mülteciler ve mekânsal değişme: Güney Marmara örneği Yüksek Lisans
113 398433 SERA KARAAĞAÇ 2015 Doğanşehir (Malatya) ilçe merkezinin kuruluşu, gelişimi ve fonksiyonel özellikleri Yüksek Lisans
114 425604 FAHRETTİN ENGİN 2015 CBS yardımı ile toplu konut alanları yer seçimi; Malatya örneği Yüksek Lisans
115 425618 AHMET TOPRAK 2015 Solhan Deresi Havzasının (Bingöl) sel ve taşkın analizi Yüksek Lisans
116 456518 MUZAFFER SİLER 2016 Anamur çevresinin karst jeomorfolojisi Doktora
117 443407 METE ŞİNİK 2016 Kentleşme ve kent morfolojisi ilişkileri: Ceyhan örneği Yüksek Lisans
118 435079 SONGÜL OĞAN 2016 Tunceli ili ekonomik faaliyetlerinin kültür coğrafyası açısından incelenmesi Yüksek Lisans
119 428277 İBRAHİM GÜNEŞ 2016 Karakoçan ilçesinden (Elazığ) Belçika'ya göçler Yüksek Lisans
120 428280 MUSTAFA BAYRAK 2016 Palu ilçesi'nin (Elazığ) coğrafi etüdü Yüksek Lisans
121 456533 USMAN MOHAMMED TAA 2017 Kentleşmenin coğrafi analizi: Kano (Nijerya) örneği Yüksek Lisans
122 464576 EMRAH ŞIKOĞLU 2017 Nevşehir şehir coğrafyası Doktora
123   FETHİ AHMET CANPOLAT 2017 Pınarbaşı İlçesinin (Kayseri) Beşeri ve İktisadi Coğrafyası Doktora

 

Türkçe