Diller

Ders Listesi
YÜKSEK LİSANS DERSLERİ (GÜZ YARIYILI)

KODU

DERSİN ADI

T

P

K

ECTS

COĞ 505 Toprak Erozyonu 2 0 2 4
COĞ 507 Doğal Çevre Planlaması 2 0 2 4
COĞ 509 Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş 2 0 2 4
COĞ 511 Türkiye'nin Volkan Morfolojisi 3 0 3 6
COĞ 513 Jeomorfolojik Harita Analizleri 3 0 3 6
COĞ 515 Klimatoloji Metodları 2 0 2 4
COĞ 517 Türk Coğrafya Tarihi   2 0 2 4
COĞ 519 Türkiye’de Alternatif Turizm Olanakları 2 0 2 4
COĞ 521 Türkiye Denizleri ve Kıyıları 2 0 2 4
COĞ 523  Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları  1 2 2 4
COĞ 525  Doğal Afet İçin Risk Analizleri Ve Doğal Risk Planlaması   3 0 3 6
COĞ 527 Türkiye Jeomorfolojisine Giriş 3 0 3 6
COĞ 529 Hava Fotoğraflarının Değerlendirilmesi 3 0 3 6
COĞ 531  Çevrenin Uzaktan Algılanması  1 2 2 4
COĞ 533 Ekonomik Coğrafya Araştırma Yöntemleri  2 0 2 4
COĞ 535 Türkiye'de Nüfus Hareketleri  3 0 3 6
COĞ 537 Tarihi Coğrafya Araştırma Yöntemleri  3 0 3 6
C0Ğ  539  Türkiye Siyasi Coğrafyası 3 0 3 6
COĞ 541 Demografya 3 0 3 6
COĞ 545 Türk Ülkelerinin Ekonomik Potansiyeli  3 0 3 6
COĞ 547  Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri   2 0 2 4
COĞ 567 Türkiye Şehirlerinin Fonksiyonel  Sınıflandırılması 2 0 2 4
COĞ 573 Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri  3 0 3 6
COĞ 587 Mesleki Yabancı Dil- I 2 0 2 4
COĞ 589 Türkiye  Nüfusu 3 0 3 6
COĞ 591 Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4
COĞ 593 Bölge Sınıflandırmanın Bilimsel Esasları  3 0 3 6
COĞ 595 Türkiye’de Kırsal Yerleşmeler 3 0 3 6
COĞ 597 Yüksek Lisans Semineri       8
COĞ 599 Yüksek Lisans Tezi       50
COĞ 701  Uzmanlık Alanı Dersi       5

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ (BAHAR YARIYILI)

KODU

DERSİN ADI

T

P

K

ECTS

COĞ 502 Afetler Coğrafyası  2 0 2 4
COĞ 504 Türkiye’de Kuvaterner Jeomorfolojisi 3 0 3 6
COĞ 506  Arazi Kullanımının Coğrafi Esasları  2 0 2 4
COĞ 508 Coğrafi İstatistik      1 2 2 5
COĞ 510 Jeomorfolojik Uzaktan Algılama 2 0 2 4
COĞ 512 Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı- I 2 0 2 4
COĞ 514  Coğrafya Felsefesi -I 2 0 2 4
COĞ 516 Türkiye Sanayi Coğrafyası 2 0 2 4
COĞ 518 Kırsal Yerleşmelerin Planlanması  2 0 2 4
COĞ 520     Küresel İklim Değişikliği Ve Etkileri 2 0 2 4
COĞ 522 Doğal Çevre ve Sorunları 2 0 2 4
COĞ 524  Ortadoğu’nun Coğrafyası-Ve Jeopolitiği  2 0 2 4
COĞ 526  Avrupa Birliğine  Coğrafi  Yaklaşım  3 0 3 6
COĞ 528 Türkiye İklimi 3 0 3 6
COĞ 530 Potamoloji ve Limnoloji 3 0 3 6
COĞ 534 Türkiye Turizm Coğrafyası 2 0 2 4
COĞ 536 Kentleşme ve Çevre Sorunları 3 0 3 6
COĞ 538 Şehir Coğrafyası Araştırma Yöntemleri  3 0 3 6
COĞ 546  Uygulamalı Hidroğrafya 3 0 3 6
COĞ 586 Mesleki Yabancı Dil 2 0 2 4
COĞ 590 Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerine Genel Bir Bakış 3 0 3 6
COĞ 592 Türkiye  Ekonomisi  3 0 3 6
COĞ 594 Bölgesel Coğrafya Araştırma  Yöntemleri-I 2 0 2 4
COĞ 596  Tarımsal Arazi  Kullanılışı 3 0 3 6
COĞ 598  Yüksek Lisans Semineri       8
COĞ 599 Yüksek Lisans Tezi       50
COĞ 702  Uzmanlık Alanı Dersi       5

DOKTORA DERSLERİ (GÜZ YARIYILI)

KODU

DERSİN ADI

T

P

K

ECTS

COĞ 603  Kent ve Bölge Planlamasında Jeomorfoloji  3 0 3 6
COĞ 605  Türkiye Toprak Coğrafyası  3 0 3 6
COĞ 607  Türkiye  İklim Bölgeleri 2 0 2 4
COĞ 609  Bilimsel Araştırma  Yöntemleri 3 0 3 6
COĞ 615  Türkiye'de Şehir Coğrafyası Araştırmaları  3 0 3 6
COĞ 617  Türkiye Zirai Bölgeleri  2 0 2 4
COĞ 619  Türkiye  Jeomorfolojisi 3 0 3 6
COĞ 621  Türkiye'de  İç Göçler 3 0 3 6
COĞ 623  Anadolu İskan Tarihi 3 0 3 6
COĞ 625  Araziden Faydalanma (Land Use) 3 0 3 6
COĞ 627  Türkiye'nin Hidroğrafyası 3 0 3 6
COĞ 629  Su Kaynaklarının Planlanması 2 0 2 4
COĞ 633  Kıyı Planlaması 2 0 2 4
COĞ 635  Doğal Kaynakların Araştırılmasında Jeomorfoloji  2 0 2 4
COĞ 637  Bölgesel Coğrafya Araştırma Yöntemleri -II 3 0 3 6
COĞ 639  Türkiye'de Yaylacılık 2 0 2 4
COĞ 641  III.Dünya Ülkeleri ve Kalkınma Problemleri 2 0 2 4
COĞ 643  Turizm Planlaması 3 0 3 6
COĞ 645  Uzaktan Algılama Destekli CBS Kullanımı   3 0 3 6
COĞ 647  Türkiye Paleocoğrafyası 3 0 3 6
COĞ 649  Türkiye’nin Jeopolitiği ve Jeostratejisi  3 0 3 6
COĞ 651  Türkiye ve Avrupa Birliği   3 0 3 6
COĞ 697  Doktora Semineri       8
COĞ 699  Doktora Tezi       150
COĞ 701  Uzmanlık Alanı Dersi       5

DOKTORA DERSLERİ (BAHAR YARIYILI)

KODU

DERSİN ADI

T

P

K

ECTS

COĞ 602  Türkiye'nin Ekosistemleri  3 0 3 6
COĞ 604  Doğu Anadolu'nun Jeomorfolojisi  3 0 3 6
COĞ 606  Türkiye Bitki Coğrafyası  3 0 3 6
COĞ 608  Arkeolojik Jeomorfoloji  3 0 3 6
COĞ 612  Türkiye'nin Kır Potansiyeli 3 0 3 6
COĞ 618  İktisadi Coğrafya ve Metodları 2 0 2 4
COĞ 620  Türkiye Yerleşmeleri  3 0 3 6
COĞ 622  Bölge Planlamanın Coğrafi Esasları 3 0 3 6
COĞ 624  Türkiye'de Ulaşım Problemleri 3 0 3 6
COĞ 626  Türkiye'de Endüstrileşme Faaliyetleri 3 0 3 6
COĞ 628  Klimatolojide Veri Değerlendirme 2 0 2 4
COĞ 630  Jeomorfolojik İnceleme ve Haritalama Teknikleri 3 0 3 6
COĞ 632  Kuvaterner Araştırmaları 2 0 2 4
COĞ 634  Coğrafya Felsefesi -II 2 0 2 4
COĞ 636  Türk Dünyasındaki Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler  2 0 2 4
COĞ 638  Tarımsal Ekonomi 2 0 2 4
COĞ 640  Türkiye'de Hayvancılık 2 0 2 4
COĞ 642  Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı -II 2 0 2 4
COĞ 644  Şehir Bilgi Sistemleri  1 2 2 4
COĞ 646  Kent Ekolojisi 2 0 2 4
COĞ 648  Uzaktan Algılama: Sayısal işleme ve Analizleri   1 2 2 4
COĞ 698  Doktora Semineri        8
COĞ 699  Doktora Tezi       150
COĞ 701  Uzmanlık Alanı Dersi       5

 

Türkçe