Diller

Genel Bilgi

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü, uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede bir coğrafya eğitimi sunmaktadır. Bölümdeki yüksek lisans eğitimi farklı disiplinlerle iç içe olmakla birlikte Fiziki Coğrafya, Beşeri Coğrafya, Bölgesel Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası olmak üzere dört farklı anabilim dalından oluşmaktadır. Coğrafya yüksek lisans programı ile coğrafyayı iyi kavrayabilen, doğal ortam ve insan arasındaki ilişkileri iyi kurabilen ve almış olduğu eğitimle farklı coğrafya yöntemlerini öğrenerek disiplinler arası alanda çalışabilme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Coğrafya Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin özellikle coğrafi bilgiyi toplama, toplanan verileri Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile işlenme ve yorumlama konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. 

 

Türkçe