Diller

Üst Menu

User menu

Ders Listesi

 

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
YENİ DERS KATALOĞU

         I.  S  I  N  I  F

I. YARIYIL GÜZ

 

II. YARIYIL BAHAR

KODU

Dersler

T

P

K

KODU

Dersler

T

P

K

COĞ 111

Coğrafyaya Giriş

2

0

2

COĞ 116

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

2

0

2

COĞ 113

Beşeri Coğrafya’ya Giriş

2

0

2

COĞ 118

Meteoroloji ve KlimatolojiII

2

0

2

COĞ 115

Meteoroloji ve KlimatolojiI

2

0

2

COĞ 120

Jeomorfolojiye Giriş II

2

0

2

COĞ 117

Jeomorfolojiye Giriş I

2

0

2

COĞ 122

Harita Bilgisi

2

0

2

COĞ 119

Kartoğrafya

2

0

2

COĞ 124

Türkiye Coğrafyasına Giriş

2

0

2

COĞ 121

Doğal Ortam

2

0

2

COĞ126

Taşlar Bilgisi

2

0

2

COĞ 123

Coğrafya’da Teknolojik Donanımlar

2

0

2

COĞ128

Coğrafya’da Bilgisayar Kullanımı

2

0

2

YDİ  107

İngilizce

2

0

2

YDİ 108

İngilizce

2

0

2

TRD 109

Türk Dili

2

0

2

TRD 110

Türk Dili

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18

0

18

 

TOPLAM

18

0

18

            II.  S  I  N  I  F

III. YARIYIL GÜZ

 

IV. YARIYIL BAHAR

KODU

Dersler

T

P

K

  KODU

Dersler

T

P

K

COĞ 201

Nüfus CoğrayasıI

2

0

2

COĞ 206

Karst jeomorfolojisi

2

0

2

COĞ 205

Flüviyal Jeomorfoloji

2

0

2

COĞ 226

Nüfus CoğrafyasıII

2

0

2

COĞ 209

CBS’ye Giriş

2

0

2

COĞ 236

CBS ve Uzaktan Algılama

2

0

2

COĞ 213

Tarım Coğrafyası

2

0

2

COĞ 238

Madencilik ve Balıkçılık

2

0

2

COĞ 217

Yerleşme Coğrafyası

2

0

2

COĞ 240

Konut Coğrafyası

2

0

2

COĞ 235

Toprak Coğrafyası

2

0

2

COĞ 242

 Asya Coğrafyası

2

0

2

COĞ 237

Avrupa Coğrafyası

2

0

2

COĞ 244

Coğrafi Metodoloji

2

0

2

COĞ 239

Harita Okuma Yöntemleri

2

0

2

COĞ 246

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

2

0

2

YDİ 207

İngilizce

2

0

2

YDİ 208

İngilizce

2

0

2

AİT 209

Atatürk İlk. ve İnk. Tar.

2

0

2

AİT  210

Ata. İlk. ve İnk. Tar.

2

0

2

 

SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi)

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi)

 

 

 

COĞ 229

Sedimantoloji

2

0

2

COĞ 248

Göç Coğrafyası

2

0

2

COĞ 231

Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri

2

0

2

COĞ 250

Kurak ve Yarıkurak Böl. Jeom.

2

0

2

COĞ 233

Pazarlama Coğrafyası

2

0

2

 

COĞ 252

Balkan Ülkeleri

2

0

2

COĞ 241

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

COĞ 254

Osmanlı Türkçesi –II

2

0

2

COĞ 243

Coğrafya Tarihi

2

0

2

 

 

COĞ 256

Biyocoğrafya

2

0

2

COĞ 245

Coğrafya Felsefesi

2

0

2

COĞ 258

Güneydoğu Asya

2

0

2

COĞ 247

Tıbbi Coğrafya

2

0

2

COĞ 260

Kültür Coğrafyası

2

0

2

COĞ 249

Avrupa Birliği

2

0

2

COĞ 262

Mekansal Algılama

2

0

2

COĞ 251

İletişim bilimleri

2

0

2

COĞ 264

Siyaset Bilimi

2

0

2

COĞ 253

Bilim Tarihi

2

0

2

COĞ 266

Jeopolitik

2

0

2

TOPLAM

24

0

24

TOPLAM

24

0

24

 

 

         III.  S  I  N  I  F

V. YARIYIL GÜZ

 

VI. YARIYIL BAHAR

KODU

Dersler

T

P

K

KODU

Dersler

T

P

K

COĞ 301

Bitki Coğrafyası

2

0

2

COĞ302

Klimatoloji’de CBS

2

0

2

COĞ 303

Ege ve Marmara Bölgeleri

2

0

2

COĞ312

Beşeri ve İktisadi Coğrafya’da CBS

2

0

2

COĞ 305

Yapısal Jeomorfoloji

2

0

2

COĞ324

Sanayi Coğrafyası

2

0

2

COĞ 309

Enerji Kaynakları

2

0

2

COĞ330

Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu

Bölgeleri

2

0

2

COĞ 323

Volkan jeomorfolojisi

2

0

2

COĞ332

Jeomorfoloji’de  CBS

2

0

2

COĞ 327

Turizm Coğrafyası

2

0

2

COĞ346

Arazi Uygulamaları

0

2

1

COĞ 335

Amerika Coğrafyası

2

0

2

COĞ348

Karasal Hidrografya

2

0

2

COĞ 337

Şehir Coğrafyası

2

0

2

COĞ350

Şehir Planlama

2

0

2

COĞ 339

Coğrafi İstatistik

2

0

2

COĞ352

Coğrafi Veri Analizleri

2

0

2

 

 

 

 

 

COĞ354

Kuvaterner

2

0

2

 

SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi)

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi)

 

 

 

COĞ 331

Fiziki Coğrafya Araş.Yönt.

2

0

2

COĞ 342

Bölgesel Coğrafya Arş. Yönt.

2

0

2

COĞ 341

Kırsal Planlama

2

0

2

COĞ 344

Uygulamalı Jeomorfoloji

2

0

2

COĞ 343

Coğrafi Turizm Rehberliği

2

0

2

COĞ 356

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2

0

2

COĞ 345

Şehiriçi Arazi Kullanımı

2

0

2

COĞ 358

Beşeri Coğrafya Araş.Yönt.

2

0

2

COĞ 347

Sulak Alanlar

2

0

2

COĞ 360

Paleocoğrafya

2

0

2

COĞ 349

Kırsal Yerleşmeler

2

0

2

COĞ 362

İdari Coğrafya

2

0

2

COĞ 351

Kent Jeomorfolojisi

2

0

2

COĞ 364

Küreselleşme

2

0

2

COĞ 353

Buzul Jeomorfoloji

2

0

2

COĞ 366

Kıyı Jeomorfolojisi

2

0

2

COĞ 355

Demografya

2

0

2

COĞ 368

Tarihi Coğrafya

2

0

2

COĞ 357

Arazi Kullanımı ve Planlanması

2

0

2

COĞ 370

Dünya Ekonomik Coğrafyası

2

0

2

 

TOPLAM

22

0

22

 

TOPLAM

22

2

23

 

 

         4.  S  I  N  I  F (Eski Müfredat)

       VII. YARIYIL

KODU

Dersler

Dersin Sorumlusu

T

P

K

COĞ 403

Oseanografya

Doç. Dr. Murat SUNKAR

2

0

2

COĞ 413

Bölge Planlaması

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN

2

0

2

COĞ 415

Seminer

 

0

2

1

COĞ 419

Amerika Coğrafyası

Yrd. Doç. Dr. Veysel KUŞÇU

3

0

3

COĞ 421

Türkiye’nin Beş. Coğ.

Yrd. Doç. Dr. Handan ARSLAN

2

0

2

COĞ 423

Türkiye’nin Fiz. Coğ.

Doç. Dr. Zeki BOYRAZ

2

0

2

COĞ 425

Türkiye Turizm  Coğ.

Yrd. Doç. Dr. Handan ARSLAN

2

0

2

COĞ 427

Avrupa Coğrafyası

Doç. Dr. Zeki BOYRAZ

3

0

3

                    TOPLAM

16

2

17

 

       VIII. YARIYIL

KODU

Dersler

Dersin Sorumlusu

T

P

K

COĞ 406

Çevre Sorunları

Doç. Dr. Zeki BOYRAZ

2

0

2

COĞ 408

Türk Ülkeleri Coğ.

Doç. Dr. Zeki BOYRAZ

3

0

3

COĞ 420

Türkiye Eko. Coğ.

Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ

2

0

2

COĞ 422

Siyasi Coğrafya

Yrd. Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR

2

0

2

COĞ 424

Ulaşım Coğrafyası

Yrd. Doç. Dr. Veysel KUŞÇU

2

0

2

COĞ 426

Ortadoğu Ülkeleri

Doç. Dr. Zeki BOYRAZ

2

0

2

COĞ 450

Bitirme Ödevi

 

0

2

1

TOPLAM

13

2

14

 

 

Türkçe