Diller

Ders Listesi
T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
YENİ DERS KATALOĞU

         I.  S  I  N  I  F

I. YARIYIL   II. YARIYIL
KODU Dersler T P K AKTS KODU Dersler T P K AKTS
COĞ 111 Coğrafyaya Giriş 2 0 2 4 COĞ 116 Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2 0 2 4
COĞ 113 Beşeri Coğrafya’ya Giriş 2 0 2 4 COĞ 118 Meteoroloji ve Klimatoloji II 2 0 2 4
COĞ 115 Meteoroloji ve Klimatoloji I 2 0 2 4 COĞ 120 Jeomorfolojiye Giriş II 2 0 2 4
COĞ 117 Jeomorfolojiye Giriş I 2 0 2 4 COĞ 122 Harita Bilgisi 2 0 2 4
COĞ 119 Kartoğrafya 2 0 2 4 COĞ 124 Türkiye Coğrafyasına Giriş 2 0 2 4
COĞ 121 Doğal Ortam 2 0 2 4 COĞ126 Taşlar Bilgisi 2 0 2 4
COĞ 123 Coğrafya’da Teknolojik Donanımlar 2 0 2 2 COĞ128 Coğrafya’da Bilgisayar Kullanımı 2 0 2 2
YDİ  107 İngilizce 2 0 2 2 YDİ 108 İngilizce 2 0 2 2
TRD 109 Türk Dili 2 0 2 2 TRD 110 Türk Dili 2 0 2 2
TOPLAM 18 0 18 30 TOPLAM 18 0 18 30

 

            II.  S  I  N  I  F

III. YARIYIL   IV. YARIYIL
KODU Dersler T P K AKTS   KODU  Dersler T P K AKTS
COĞ 201 Nüfus CoğrayasıI 2 0 2 3 COĞ 206 Karst jeomorfolojisi 2 0 2 3
COĞ 205 Flüviyal Jeomorfoloji 2 0 2 3 COĞ 226 Nüfus CoğrafyasıII 2 0 2 3
COĞ 209 CBS’ye Giriş 2 0 2 3 COĞ 236 CBS ve Uzaktan Algılama 2 0 2 3
COĞ 213 Tarım Coğrafyası  2 0 2 3 COĞ 238 Madencilik ve Balıkçılık 2 0 2 3
COĞ 217 Yerleşme Coğrafyası 2 0 2 3 COĞ 240 Konut Coğrafyası 2 0 2 3
COĞ 235 Toprak Coğrafyası 2 0 2 3 COĞ 242  Asya Coğrafyası 2 0 2 3
COĞ 237 Avrupa Coğrafyası  2 0 2 2 COĞ 244 Coğrafi Metodoloji 2 0 2 2
COĞ 239 Harita Okuma Yöntemleri 2 0 2 2 COĞ 246 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri  2 0 2 2
YDİ 207 İngilizce  2 0 2 2 YDİ 208 İngilizce 2 0 2 2
AİT 209 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. 2 0 2 2 AİT  210 Ata. İlk. ve İnk. Tar. 2 0 2 2
SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi) SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi)
COĞ 229 Sedimantoloji  2 0 2 2 COĞ 248 Göç Coğrafyası  2 0 2 2
COĞ 231 Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri  2 0 2 2 COĞ 250 Kurak ve Yarıkurak Böl. Jeom.  2 0 2 2
COĞ 233 Pazarlama Coğrafyası  2 0 2 2 COĞ 252 Balkan Ülkeleri  2 0 2 2
COĞ 241 Osmanlı Türkçesi I  2 0 2 2 COĞ 254 Osmanlı Türkçesi –II  2 0 2 2
COĞ 243 Coğrafya Tarihi  2 0 2 2 COĞ 256 Biyocoğrafya  2 0 2 2
COĞ 245 Coğrafya Felsefesi  2 0 2 2 COĞ 258 Güneydoğu Asya  2 0 2 2
COĞ 247 Tıbbi Coğrafya  2 0 2 2 COĞ 260 Kültür Coğrafyası  2 0 2 2
COĞ 249 Avrupa Birliği  2 0 2 2 COĞ 262 Mekansal Algılama  2 0 2 2
COĞ 251 İletişim bilimleri  2 0 2 2 COĞ 264 Siyaset Bilimi  2 0 2 2
COĞ 253 Bilim Tarihi  2 0 2 2 COĞ 266 Jeopolitik  2 0 2 2
TOPLAM 24 0 24 30 TOPLAM 24 0 24 30
 

         III.  S  I  N  I  F

V. YARIYIL   VI. YARIYIL
KODU Dersler T P K AKTS KODU Dersler T P K AKTS
COĞ 301 Bitki Coğrafyası 2 0 2 3 COĞ 302 Klimatoloji’de CBS 2 0 2 3
COĞ 303 Ege ve Marmara Bölgeleri 2 0 2 3 COĞ 312 Beşeri ve İktisadi Coğrafya’da CBS 2 0 2 3
COĞ 305 Yapısal Jeomorfoloji 2 0 2 3 COĞ 324 Sanayi Coğrafyası 2 0 2 3
COĞ 309 Enerji Kaynakları 2 0 2 3 COĞ 330 Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Böl. 2 0 2 2
COĞ 323 Volkan jeomorfolojisi 2 0 2 3 COĞ 332 Jeomorfoloji’de  CBS  2 0 2 3
COĞ 327 Turizm Coğrafyası 2 0 2 3 COĞ 346 Arazi Uygulamaları 0 2 1 3
COĞ 335 Amerika Coğrafyası 2 0 2 3 COĞ 348 Karasal Hidrografya  2 0 2 3
COĞ 337 Şehir Coğrafyası 2 0 2 3 COĞ 350 Şehir Planlama 2 0 2 2
COĞ 339 Coğrafi İstatistik 2 0 2 2 COĞ 352 Coğrafi Veri Analizleri 2 0 2 2
  COĞ 354 Kuvaterner 2 0 2 2
SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi) SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi)
COĞ 331 Fiziki Coğrafya Araş.Yönt.  2 0 2 2 COĞ 342 Bölgesel Coğrafya Arş. Yönt.  2 0 2 2
COĞ 341 Kırsal Planlama  2 0 2 2 COĞ 344 Uygulamalı Jeomorfoloji  2 0 2 2
COĞ 343 Coğrafi Turizm Rehberliği  2 0 2 2 COĞ 356 Yenilenebilir Enerji Kaynakları  2 0 2 2
COĞ 345 Şehiriçi Arazi Kullanımı  2 0 2 2 COĞ 358 Beşeri Coğrafya Araş.Yönt.  2 0 2 2
COĞ 347 Sulak Alanlar  2 0 2 2 COĞ 360 Paleocoğrafya  2 0 2 2
COĞ 349 Kırsal Yerleşmeler  2 0 2 2 COĞ 362 İdari Coğrafya  2 0 2 2
COĞ 351 Kent Jeomorfolojisi  2 0 2 2 COĞ 364 Küreselleşme  2 0 2 2
COĞ 353 Buzul Jeomorfoloji  2 0 2 2 COĞ 366 Kıyı Jeomorfolojisi  2 0 2 2
COĞ 355 Demografya  2 0 2 2 COĞ 368 Tarihi Coğrafya  2 0 2 2
COĞ 357 Arazi Kullanımı ve Planlanması  2 0 2 2 COĞ 370 Dünya Ekonomik Coğrafyası  2 0 2 2
TOPLAM 22 0 22 30 TOPLAM 22 2 23 30

 

         IV.  S  I  N  I  F

VII. YARIYIL     VIII. YARIYIL  
  KODU Dersler T P K AKTS KODU   T P K AKTS
COĞ 403 Oseanografya 2 0 2 4 COĞ 406 Çevre Sorunları 2 0 2 4
COĞ 413 Bölge Planlaması 2 0 2 5 COĞ 420 Türkiye’nin Ekonomik  Coğ. 2 0 2 5
COĞ 415 Seminer 0 2 1 6 COĞ 422 Siyasi Coğrafya 2 0 2 4
COĞ 421 Türkiye’nin Beşeri Coğ. 2 0 2 4 COĞ 424 Ulaşım Coğrafyası 2 0 2 4
COĞ 423 Türkiye’nin Fiziki Coğ. 2 0 2 4 COĞ 426 Ortadoğu Ülkeleri 2 0 2 5
COĞ 425 Türkiye Turizm Coğrafyası 2 0 2 5 COĞ 450 Bitirme Ödevi 0 2 1 6
SEÇMELİ DERSLER  (2 Kredi) SEÇMELİ DERSLER  (2 Kredi)
COĞ 401 Sürdürülebilirlik Analizleri  2 0 2 2 COĞ 418 Şehir ve Gender  2 0 2 2
COĞ 429 Az Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası  2 0 2 2 COĞ 428 Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası  2 0 2 2
COĞ 431 Jeoarkeoloji   2 0 2 2 COĞ 430 Türkiye Hidrografyası  2 0 2 2
COĞ 433 Dünya Bölgesel Coğrafyası  2 0 2 2 COĞ 432 Türk Ülkeleri Coğrafyası  2 0 2 2
COĞ 435 Çevresel Etki Değerlendirme  2 0 2 2 COĞ 434 Afetler Coğrafyası  2 0 2 2
COĞ 437 Anadolu Mimarisi  2 0 2 2 COĞ 436 Kentsel Mimari  2 0 2 2
COĞ 439 Mesleki Yabancı Dil I  2 0 2 2 COĞ 438 Mesleki Yabancı Dil –II  2 0 2 2
COĞ 441 Dağlık Bölgeler Coğrafyası  2 0 2 2 COĞ 440 Dünya Şehirleri  2 0 2 2
TOPLAM 12 2 13 30 TOPLAM 12 2 13 30
G E N E L   T O P L A M 76 2 77 120 G E N E L   T O P L A M 76 2 78 120
  TOPLAM KREDİ 155 240

 

Türkçe