Diller

Genel Bilgi

Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü coğrafya dersleri ile birlikte farklı disiplinler arası müfredata sahiptir. Coğrafya ders müfredatı 4 yıl(8 döneme) yayılmış olup zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 240 kredi ile mezun olunmaktadır. 2014-215 dönemi itibariyle yeni müfreda geçilmesiyle birlikte uluslararası coğrafya standartlarına uygun yüksek kalitede dersler verilmektedir. Dersler çoğunlukla ingilizce olmakla birlikte son sınıfta "Mesleki İngilizce" dersi verilmektedir. Ayrıca bölümümüz yıl boyunca görülen derslerin uygulamalarının yoğunlaştırılmış olarak bir arada yapılması ve öğrencilerimizin yaşadıkları ülkeyi iyi tanıyabilmeleri için her yıl dönem sonunda bütün sınıflara 1 hafta arazi çalışmaları yapılmaktadır. Böylece Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri farklı yer görme ve derslerde öğrendiklerini uygulama imkanı bulabilmektedirler. Bunun dışında Coğrafya Kulubü" vasıtasıyla her yıl konferans, seminer veya kısa süreli geziler organize edilmektedir.

Türkçe