Diller

Akademik Personel

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Kişiler

                                  İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Prof. Dr. Saadettin Tonbul.jpg

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Saadettin TONBUL (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

 

 

 

 

E-posta :

stonbul@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3538      424-2338507

Jeomorfoloji, Klimatoloji

Prof. Dr. Murat SUNKAR (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

msunkar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3521

CBS, Jeomorfoloji, Fiziki Coğrafya, Taşkınlar

Doç. Dr. Taner ŞENGÜN.jpg

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. M. Taner ŞENGÜN (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

mtsengun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3714

Jeomorfoloji, Ekoloji ve Çevre, Arazi Kullanımı, Doğal Çevre Planlaması, Çöl Tozları

Arş. Gör. Ahmet TOPRAK.jpg

Arş. Gör. Ahmet TOPRAK (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

atoprak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3706

Sel ve Taşkınlar, Coğrafi Bilgi Sistemler

Foto.jpg

Arş. Gör. Turgay ÖZ (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

toz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3521

Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji, Kent Jeomorfolojisi, Uzaktan Algılama ve GİS 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Kişiler

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

2 IMG_20170517_175449.jpg

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk HAYLİ (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta:

shayli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3518

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Yrd. Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR.jpg

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta:

ioakdemir@firat.edu.tr

ioakdemir@yahoo.com
Tel : 424-2370000-3720

Fax: 424-2330062

Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik, Şehir Coğrafyası, Kent Bilimleri, Nüfus ve Göç, Kırsal - Kentsel Konutlar

Arş. Gör. Aşır Yüksel KAYA.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Aşır Yüksel KAYA (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

aykaya@firat.edu.tr

kaya.asiryuksel@yandex.com
Tel : 424-2370000-3521

Şehir Coğrafyası, Kent Bilimleri

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

Kişiler

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Arş. Gör. Muzaffer SİLER.jpg

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer SİLER (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

msiler@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3707

Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji, Harita Bilgisi, Bölgesel Coğrafya

Arş. Gör. Ahmet CANPOLAT.jpg

Dr. Öğr. Üyesi F. Ahmet CANPOLAT (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

facanpolat@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3516

Coğrafya Metodolojisi, Coğrafya Felsefesi, Yerleşme Coğrafyası

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Kişiler

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Yrd. Doç. Dr. Handan ARSLAN.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Handan ARSLAN (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

hcaglayan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3512

Türkiye Coğrafyası

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN.jpg

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

acaglayan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3674

Türkiye Coğrafyası

Arş. Gör. Emrah ŞIKOĞLU.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞIKOĞLU (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

emrahskoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3705

Türkiye Coğrafyası, CBS, Şehir Coğrafysı, Mekan Dizim Analizi (SpaceSyntax)

Arş. Gör. Dündar DAĞLI.jpg

Arş. Gör. Dündar DAĞLI (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

ddagli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3706

Türkiye Coğrafyası, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arazi Kullanımı ve Planlama, Arazi Kullanımı Uygunluğu

 

Türkçe