Diller

Akademik Personel

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Kişiler

                                  İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Prof. Dr. Saadettin Tonbul.jpg

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Saadettin TONBUL

E-posta :

stonbul@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3538 424-2338507

Fax: 424-2330062
kişisel web sayfası

Jeomorfoloji, Klimatoloji

Prof. Dr. Murat SUNKAR

E-posta :

msunkar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3521
kişisel web sayfası

CBS, Jeomorfoloji, Fiziki Coğrafya, Taşkınlar

Doç. Dr. Taner ŞENGÜN.jpg

Doç. Dr. M. Taner ŞENGÜN

E-posta :

mtsengun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3714
kişisel web sayfası

Jeomorfoloji, Ekoloji ve Çevre, Arazi Kullanımı, Doğal Çevre Planlaması, Çöl Tozları

Yrd. Doç. Dr. Halil GÜNEK.jpg

Yrd. Doç. Dr. Halil GÜNEK

E-posta :

hgunek@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3687
kişisel web sayfası

Uzaktan Algılama ve GİS, Klimatoloji, Hidroğrafya

Arş. Gör. Muzaffer SİLER.jpg

Arş. Gör. Dr. Muzaffer SİLER

E-posta :

msiler@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3706
kişisel web sayfası

Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji, Harita Bilgisi

Arş. Gör. Ahmet TOPRAK.jpg

Arş. Gör. Ahmet TOPRAK

E-posta :

atoprak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3514
kişisel web sayfası

Sel ve Taşkınlar, Coğrafi Bilgi Sistemler

Foto.jpg Arş. Gör. Turgay Öz

E-posta :

toz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3521
kişisel web sayfası

Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji, Kent Jeomorfolojisi, Uzaktan Algılama ve GİS 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ.jpg

Anabilim Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ

E-posta:

shayli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3518
kişisel web sayfası

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Yrd. Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR.jpg

Yrd. Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR

E-posta:

ioakdemir@firat.edu.tr

ioakdemir@yahoo.com
Tel : 424-2370000-3720

Fax: 424-2330062
kişisel web sayfası

Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik, Şehir Coğrafyası, Kent Bilimleri, Nüfus ve Göç, Kırsal - Kentsel Konutlar

Arş. Gör. Aşır Yüksel KAYA.jpg

Arş.Gör. Aşır Yüksel KAYA

E-posta :

aykaya@firat.edu.tr

kaya.asiryuksel@yandex.com
Tel : 424-2370000-3705
kişisel web sayfası

Şehir Coğrafyası, Kent Bilimleri

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ

E-posta :

zboyraz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3675
kişisel web sayfası

Şehir Coğrafyası, Coğrafi Bilgi sistemleri, Arazi Kullanımı

Arş. Gör. Ahmet CANPOLAT.jpg

Arş. Gör. Dr.

F. Ahmet CANPOLAT

E-posta :

facanpolat@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3516
kişisel web sayfası

Coğrafya Metodolojisi, Coğrafya Felsefesi, Kırsal Coğrafya

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Yrd. Doç. Dr. Handan ARSLAN.jpg

Anabilim Dalı Başkanı:

Yrd.Doç.Dr. Handan ARSLAN

E-posta :

hcaglayan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3512
kişisel web sayfası

Türkiye Coğrafyası

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN.jpg

Yrd.Doç.Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN

E-posta :

acaglayan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3674
kişisel web sayfası

Türkiye Coğrafyası

Arş. Gör. Emrah ŞIKOĞLU.jpg

Arş. Gör. Dr. Emrah ŞIKOĞLU

E-posta :

emrahskoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3705
kişisel web sayfası

Türkiye Coğrafyası, CBS, Şehir Coğrafysı, Mekan Dizim Analizi (SpaceSyntax)

Arş. Gör. Dündar DAĞLI.jpg

Arş. Gör. Dündar DAĞLI

E-posta :

ddagli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3516
kişisel web sayfası

Türkiye Coğrafyası, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arazi Kullanımı ve Planlama, Arazi Kullanım Modelleri

 

 

Türkçe