Diller

Akademik Personel

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Kişiler

                                  İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Prof. Dr. Saadettin Tonbul.jpg

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Saadettin TONBUL (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

 

 

 

 

E-posta :

stonbul@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3538      424-2338507

Jeomorfoloji, Klimatoloji

Prof. Dr. Murat SUNKAR (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

msunkar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3521

CBS, Jeomorfoloji, Fiziki Coğrafya, Taşkınlar

Doç. Dr. Taner ŞENGÜN.jpg

Prof. Dr. M. Taner ŞENGÜN (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

mtsengun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3714

Jeomorfoloji, Ekoloji ve Çevre, Arazi Kullanımı, Doğal Çevre Planlaması, Çöl Tozları

Yrd. Doç. Dr. Halil GÜNEK.jpg

Doç. Dr. Halil GÜNEK (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

hgunek@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3687

Uzaktan Algılama ve GİS, Klimatoloji, Hidroğrafya

Arş. Gör. Ahmet TOPRAK.jpg

Arş. Gör. Ahmet TOPRAK (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

atoprak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3706

Sel ve Taşkınlar, Coğrafi Bilgi Sistemler

Foto.jpg

Arş. Gör. Turgay ÖZ (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

toz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3521

Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji, Kent Jeomorfolojisi, Uzaktan Algılama ve GİS 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Kişiler

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

2 IMG_20170517_175449.jpg

Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk HAYLİ (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta:

shayli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3518

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Yrd. Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR.jpg

Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta:

ioakdemir@firat.edu.tr

ioakdemir@yahoo.com
Tel : 424-2370000-3720

Fax: 424-2330062

Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik, Şehir Coğrafyası, Kent Bilimleri, Nüfus ve Göç, Kırsal - Kentsel Konutlar

Arş. Gör. Aşır Yüksel KAYA.jpg

Arş.Gör. Dr. Aşır Yüksel KAYA (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

aykaya@firat.edu.tr

kaya.asiryuksel@yandex.com
Tel : 424-2370000-3521

Şehir Coğrafyası, Kent Bilimleri

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

Kişiler

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

zboyraz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3675

Şehir Coğrafyası, Coğrafi Bilgi sistemleri, Arazi Kullanımı

Arş. Gör. Muzaffer SİLER.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer SİLER (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

msiler@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3707

Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji, Harita Bilgisi, Bölgesel Coğrafya

Arş. Gör. Ahmet CANPOLAT.jpg

Arş. Gör. Dr. F. Ahmet CANPOLAT (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

facanpolat@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3516

Coğrafya Metodolojisi, Coğrafya Felsefesi, Yerleşme Coğrafyası

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Kişiler

İletişim Bilgileri

Araştırma Alanları

Yrd. Doç. Dr. Handan ARSLAN.jpg

Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Handan ARSLAN (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

hcaglayan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3512

Türkiye Coğrafyası

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN.jpg

Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

acaglayan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3674

Türkiye Coğrafyası

Arş. Gör. Emrah ŞIKOĞLU.jpg

Arş. Gör. Dr. Emrah ŞIKOĞLU (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

emrahskoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3705

Türkiye Coğrafyası, CBS, Şehir Coğrafysı, Mekan Dizim Analizi (SpaceSyntax)

Arş. Gör. Dündar DAĞLI.jpg

Arş. Gör. Dündar DAĞLI (YÖK AKADEMİK)

 

Fırat Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

E-posta :

ddagli@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3706

Türkiye Coğrafyası, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arazi Kullanımı ve Planlama, Arazi Kullanımı Uygunluğu

 

 

Türkçe